Ekoloģija

Atnāc uz Botania un uzzini par zemeslodes lielākām problēmām:

  • Gaisa piesārņojums, ozona slāņa noārdīšanās un siltumnīcas efekts;
  • Pārtuksnēšanās;
  • Mežu platību samazināšanās;
  • Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās;
  • Atkritumu daudzuma straujais pieaugums, ir atkarīgi no cilvēku darbības.

 

…Un par to, kādi ir šo problēmu iemesli un sekas, un ko Tu vari darīt, lai tas mazinātu.