Vides izglītības centra Botania iekšējās kārtības noteikumi

  1. Šie noteikumi nosaka vides izglītības centra Botania (turpmāk VIC Botania) sekmīgu darbību un tā apmeklēšanas kārtību.

    2. Veicot rezervāciju VIC Botania apmeklējumam, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar VIC Botania iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.


3. Vecāki vai aizbildņi ir atbildīgi par bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem, to ievērošanas nodrošināšanu, kā arī bērnu rīcību un pieskatīšanu, eksponātu izmantošanas laikā atrodoties pārskatāmā attālumā no bērna.

4. Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret VIC Botania darbiniekiem un citiem apmeklētājiem, kā arī jābūt saudzīgiem pret inventāru un eksponātiem.

5. VIC Botania ekspozīcija apmeklētajiem ir pieejama ceturtdien, piektdien, sestdien un svētdien no 10.00 līdz 16.00.

6. Lai apmeklētu VIC Botania ekspozīciju, jāuzrāda derīga Nacionālā Botāniskā dārza ieejas biļete un apmeklējuma laika rezervācijas apliecinājums. Rezervāciju ir iespējams veikt:
6.1. VIC Botania mājas lapā botania.lv sadaļā “Apmeklē” uzklikšķinot uz “Rezervēt apmeklējumu”;
6.2. Nacionālā botāniskā dārza kasē, apmaksu veicot skaidrā naudā vai izmantojot maksājumu kartes;
6.3. Nacionāla botāniskā dārza mājas lapā nbd.gov.lv sadaļā “Apmeklē” uzklikšķinot uz “Cenrādis”;
6.4. Biļešu serviss mājas lapā bilesuserviss.lv un tirdzniecības vietās.

7. Bērni līdz 14 gadu vecumam var apmeklēt VIC Botania tikai pieaugušo pavadībā.

8. VIC Botania ir ierobežots apmeklētāju skaits: vienlaicīgi ekspozīcijā drīkst atrasties ne vairāk kā 60 cilvēki. Ieteicamais apmeklējuma ilgums – līdz 2 stundām.

9. VIC Botania aizliegts:
9.1. bojāt VIC Botania inventāru un ekspozīciju;
9.2. skriet, kliegt un traucēt vai aizskart citus apmeklētājus;
9.3. ēst un dzert ekspozīcijas telpās;
9.4. lietot virtuālās realitātes brilles bez VIC Botania darbinieku atļaujas un klātbūtnes;
9.5. smēķēt ( t.sk., elektroniskās cigaretes) iekštelpās un tuvāk par 10 m no visām VIC Botania ieejām;
9.6. iekštelpās braukt ar skrituļdēli, skrituļslidām, divriteni un/vai citām ierīcēm;
9.7. uzturēties centrā, esot apreibinošo vielu ietekmē;
9.8. ienest priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību.

10. VIC Botania darbiniekiem ir tiesības:
10.1. norādīt un aizrādīt apmeklētājiem par viņu uzvedību un/vai rīcību, kas neatbilst VIC Botania noteikumiem vai traucē citus apmeklētājus;
10.2. ar personas piekrišanu pārbaudīt aizdomīgus priekšmetus un aizliegt tos ienest VIC Botania;
10.3. ar personas piekrišanu pārmeklēt apmeklētāju somas, ja rodas bažas par to saturu;
10.4. izraidīt no VIC Botania personas, kas pārkāpj šos noteikumus – atrodas acīmredzamā alkohola reibumā, traucē pārējos apmeklētājus vai bojā eksponātus un inventāru (nopietna pārkāpuma gadījumā – izsaukt apsardzi un aizturēt vainīgo, līdz ierodas policija);
10.5. attiekties apkalpot personu, ja tā atrodas acīmredzamā alkohola reibumā un/vai traucē sabiedrisko kārtību;
10.6. atteikties apkalpot personu, kura neievēro personīgo higiēnu vai vispārējos epidemioloģiskās drošības noteikumus;
10.7. atcelt rezervāciju, kas pārkāpj VIC Botania kārtības noteikumus, kā arī gadījumos, ja tiek konstatēta krāpniecība.

11. Par noteikumu neievērošanu, inventāra un eksponātu bojāšanu, traucējošu uzvedību u.c. pārkāpumiem vainīgo drīkst izraidīt no VIC Botania vai saukt pie atbildības LR normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.

12. Vides un izglītības centrs ir publiska vieta, kurā var tikt fotografēts un filmēts; fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti VIC Botania tiesisko interešu aizstāvības un publicitātes vajadzībām.

13. VIC Botania apmeklētāji, atrodoties centrā,  drīkst fotografēt un filmēt savu pieredzi tikai nekomerciālai lietošanai. Komerciālu materiālu veidošanai ir jāsaņem iepriekšēja rakstiska atļauja no VIC Botania darbiniekiem.

14. VIC Botania administrācijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt:
14.1. centra darba laiku;
14.2. ekspozīciju zālēs pieejamo eksponātu klāstu.

15. Apmeklētāju pienākums ir atbildīgi novērtēt savas un sava bērna spējas pirms eksponāta izmēģināšanas. Sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā lūgums vērsties pie apkalpojošā personāla.

16. Eksponātu tehnisku kļūdu gadījumā lūgums informēt VIC Botania personālu.

17. Rīcība ārkārtas situācijās, tai skaitā gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība:
17.1. nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju VIC Botania darbiniekiem;
17.2. sekot VIC Botania darbinieku norādījumiem.

18. VIC Botania telpās atrastas mantas tiek glabātas 1 mēnesi; pēc šī termiņa mantas tiek ziedotas labdarībai vai utilizētas.

19. VIC Botania skapīšu atslēgas obligāti ir jānovieto atpakaļ tām atbilstošo skapīšu slēdzenēs.

20. Atkritumus drīkst mest tikai tiem speciāli paredzētās atkritumu tvertnēs, kas izvietotas gan vestibilā, gan tualetēs.