Kā radās BOTANIA – no idejas līdz realizācijai

2. January, 2024

Ideja par to, ka Nacionālajā botāniskajā dārzā vajadzīgs vides izglītības centrs, uzdīga pirms 10 gadiem. 2014. gadā darbinieki lika galvas kopā, lai izdomātu, kā apmeklētājos veicināt interesi par augiem un to nozīmi kopējā dabas ritējumā, kā vairot izpratni par dabas daudzveidības nozīmi un vides saglabāšanu. Ideju netrūka, taču botāniskā dārza sezonalitāte tās stipri ierobežoja. Kā lai līdzsvaro apmeklētāju plūsmu, kā lai atklāj  augu valstības stāstus arī ziemā?  Tam vajadzīga jauna ēka!

Šī mērķa spārnots, 2015. gadā botāniskajā dārzā tika uzsākts darbs pie vides izglītības centra idejas izstrādes. Doma pie domas un stāsts pie stāsta, līdz 2017. gadā dārzs iesaistījās Kohēzijas fonda līdzfinansētā Vides monitoringa, kontroles un izglītības projektā Nr. 5.4.2.2/17/I/002.

Turpmākajos divos gados ideju skices pamazām ieguva praktiskas aprises. Jaunā celtne tika plānota vietā, kur atradās savu laiku nokalpojusī administrācijas ēka un novecojušas oranžērijas. SIA “EkoArh” pieredzējusī komanda izstrādāja ēkas būvprojektu. Vizuālā noformējuma projekta izstrādē iesaistījās SIA  “BrandEleven” radošais kolektīvs Gunas Akonas vadībā. Būvuzraudzību uzņēmās SIA “Latvijas Būvuzraugs” un būvekspertīzes veica SIA “Livland Group”.

2020. gada nogalē kopā ar SIA “EKOTEH BŪVE” tika uzsākta vērienīga būvniecība, kas ilga 12 mēnešus.

2021. gada decembrī jauno ēku nodeva ekspluatācijā jau kā vides izglītības un informācijas centra “Botania” mājvietu.

Blakus “Botania” ieejai aug riekstkoks ar īpašu stāstu.

Tas notika sensenos laikos – vēl Botāniskā dārza pusaudža gados.  Toreiz šeit atradās Dārza administrācijas ēka un bibliotēka, kas pulcēja botānikas lietpratējus no malu malām. Šeit satikās zinātnieki un dārzkopji, mainījās ar zināšanām un dalījās priekā par svešzemju sēklām un stādiem, kurus atveda no ekspedīcijām uz tālām austrumu zemēm.

Blakus ēkai bija mazs šķūnītis ar nozīmīgu saturu: tajā tika glabāts botānikas bibliotēkas zelta fonds, senas un vērtīgas grāmatas.

Zem šķūnīša savu migu bija ierīkojusi ļoti  zinātkāra pele. Ik dienas, pārvarot bailes un šķēršļus, tā devās uz bibliotēku, gatava uz zināšanu altāra nolikt pat savu dzīvību. Viņas spēki bija par mazu, lai aizsniegtu Kārļa Linneja kopotos rakstus vai pasaules botānikas biedrību gadagrāmatas. Tomēr pele turpināja  cerīgi apmeklēt bibliotēku. Izrādās, viņai bija paredzēta pavisam cita misija.

1969. gadā Botāniskā dārza dendrologs Andris Zvirgzds atgriezās no botāniskās ekspedīcijas uz Krievijas Tālajiem Austrumiem – Piejūras novadu. Ekspedīcijā ievāktais sēklu materiāls bija tik bagātīgs, ka tam nepietika vietas uz pētnieka darba galda. Divas sēklu kastes nācās ienest bibliotēkas fondā. Tā pienāca zinātkārās peles lielā diena.

Atklājusi šo dendroloģisko materiālu – savvaļas augu sēklas, pelīte ar īsta zinātnieka  entuziasmu ķērās pie tā inventarizācijas. Viņasprāt, vērtīgākos paraugus pele ievilka savā alā tālākai izpētei.

Pavasarī no peles alas izspraucās divi spēcīgi asni. Tie strauji tiecās pret sauli un dzina saknes zemē zem šķūnīša pamatiem. Pēc desmit gadiem divi stumbri bija saauguši vienā, un ēkai blakus jau auga slaiks kociņš. Pēc divdesmit gadiem kupla lapotne pārklāja šķūnīša jumtu. Pēc trīsdesmit gadiem  savu laiku nokalpojusī ēka tika nojaukta, un lieliskais riekstkoks varēja parādīt sevi visā krāšņumā. Līdz šai baltai dienai tas ik pavasari uzzied un ik rudeni ir pilns ar augļiem.

Bet blakus kokam izaugusi jauna ēka – vides izglītības centrs “Botania”. Zinātkārā pele un riekstkoka auglis ir kļuvuši par “Botania” simboliem.

2022. gadā ēkā tika izveidota ekspozīcija. Tā, protams, vēsta par augiem: to saknēm, stumbriem, lapām, ziediem, augļiem un sēklām. Atsevišķa vieta atvēlēta mūsdienās tik nozīmīgiem tematiem kā ekoloģija, bioloģiskā daudzveidība un botānisko dārzu misija. Ciešā sadarbībā ar SIA “Haritas” un SIA “Expo Alliance” tapa sešas ekspozīcijas daļas ar vairāk nekā 100 stāstiem stendos un vitrīnās.

2023. gadā ekspozīcijas papildināja tehniskais aprīkojums un digitālais saturs. Tas sniedz apmeklētājiem iesaistošu un unikālu pieredzi, izzinot augu pasaulē notiekošos procesus. Par: datoru, skārienjutīgo displeju, virtuālās realitātes iekārtu piegādi un montāžu rūpējās atsaucīgā SIA “SOLAVI” komanda. Savukārt sadarbībā ar radošo industriju uzņēmumiem SIA “Story Hub” un SIA “Tapp” īstenojās digitālā satura izstrāde: radās digitālās spēles, tapa virtuālās un papildinātās realitātes pieredzes gan centra ekspozīcijā un mācību klasēs, gan botāniskā dārza teritorijā.

Kopumā “Botania” izveidē iesaistījušies vairāk nekā 100 sadarbības partneri un draugi. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā aizraujošajā ceļojumā,  patiesi iedziļinoties projekta ieceres būtībā! Paldies visiem, kas sadzirdēja mūsu vēlmes, atbalstīja ar padomu un pieredzi! Kopīgā darbā ir tapis nacionālas nozīmes vides izglītības centrs, kas piedāvā:

  • interaktīvu un izglītojošu ekspozīciju zinātkāriem apmeklētājiem;
  • ārpusskolas izglītības vietu – mācību klases un bāzi pedagogiem, skolēniem un studentiem dabaszinībās, bioloģijā un citos priekšmetos;
  • sadarbības un tīklošanās vietu jomas speciālistiem, telpas semināriem, vides izglītības nometnēm, mūžizglītībai un citām aktivitātēm.