Vides izglītības centrs “Botania” augu iepazīšanai durvis apmeklētājiem vērs 1. februārī!

11. January, 2024

Savukārt 10. janvārī 16.30 notika centra svinīgā atklāšana, piedaloties VARAM ministrei Ingai Bērziņai un visiem, kas devuši savu ieguldījumu unikālā nacionālās nozīmes vides izglītības  centra būvniecībā un iekārtošanā. Viesi un žurnālisti varēja kā pirmie iepazīt savdabīgās arhitektūras ēkas divos stāvos izvietotās ekspozīcijas, interaktīvos stendus, virtuālās realitātes iekārtas un mācību klases, kurās iepazīt augu daudzveidību, to uzbūvi, kā arī vietu ekosistēmās.

Līdz pirmo apmeklētāju uzņemšanai 1. februārī, tiks intensīvi strādāts, lai apmācītu personālu un sagatavotu mācību nodarbību piedāvājumu skolotājiem un skolēnu grupām.

Nacionālas nozīmes vides izglītības centra “Botania” būvniecība un iekārtošana ilga piecus gadus (2018.-2023.). Tā līdzfinansējumu nodrošināja Kohēzijas fonda Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts.

“No idejas līdz realizācijai pagājuši teju 10 gadi, piedaloties  vairāk nekā 100 sadarbības partneriem un atbalstītājiem.  Paldies visiem, kuri piedalījās šajā aizraujošajā ceļojumā,  patiesi iedziļinoties projekta ieceres būtībā! Paldies visiem, kas sadzirdēja mūsu vēlmes, atbalstīja ar padomu un dalījās savā pieredzē! Kopīgā darbā ir radīta telpa, kur līdztekus īstenosies brīvā laika pavadīšanas, ārpusskolas izglītības, sadarbības un tīklošanās funkcijas“, uzsver Artis Vītiņš, Nacionālā botāniskā dārza direktora p.i.

Vides izglītības centra  “Botania” ekspozīcija ir bagātīgi piepildīta ar vairāk nekā 100 stāstiem par augu pasauli dažādos zināšanu un pieredzes ieguves veidos: lasāmtekstos un klausāmpasakās, kustīgos stendos un  interaktīvos eksponātos, lapu ķeršanas rotaļās un buramvārdos, spēlēs skārienjutīgos ekrānos un virtuālās realitātes pieredzēs, smaržās un skaņās, vēja pieskārienos un  graudu čaboņā.  Ekspozīcijas dizains un interjers veidots ar domu, lai parādītu, cik botānika un dabas zinātnes var būt interesantas un aizraujošas jebkurā vecumā un ar dažādu priekšzināšanu līmeni.

“Mūsu BOTANIA aicina atklāt augu pasauli. Tā ir pilna ar stāstiem par saknēm, stumbriem, lapām, ziediem, sēklām un augļiem, lai vestu apmeklētājus aizraujošā augu pasauli izzinoši izklaidējošā ceļojumā. BOTANIA ir stāsts par daudzpusīgu zināšanu pārnesi un nodošanu cilvēcīgā, rotaļīgā un aizraujošā veidā. Zināšanām, kas var būt saistošas kā bērnam tā pieaugušajam, kā dabu zinošam tā no dabas prom esošam “, stāsta Dace Miezīte, Nacionālā botāniskā dārza Izglītības darba speciāliste un vides izglītības centra satura veidotāja.

BOTANIA ir salapojusi un katrā tās lapā virmo aizrautība!

Lai plaukst un zaļo mūsu BOTANIA un sekmīgi pilda dabas un vides izglītības uzdevumus! Lai tā ikvienu iedvesmo un aizrauj atklāt augu pasauli, lai ikvienā raisa interesi un vēlmi izzināt un izprast katra auga nozīmi bioloģiskās daudzveidības globusā.

Vides izglītības centrs “BOTANIA” apmeklētājus gaidīs no 1. februāra. Detalizētāka informācija par apmeklējumu un centra darbību drīzumā būs pieejama tīmekļa vietnē www.botania.lv